گروه محصول -> فایل های آموزشی


بررسی تأثیر بکارگیری انواع مبدل های مرسوم در بازده قانون اول

بررسی تأثیر بکارگیری انواع مبدل های مرسوم در بازده قانون اول
عنوان پروژه بررسی تأثیر بکارگیری انواع مبدل های مرسوم در بازده قانون اول و دوم سیستم های تولید همزمان در مقیاس کوچک است. روش معمول برای تأمین نیاز الکتریکی و حرارتی مصرف کنندگان، خرید برق از شبکه و تولید حرارت از طریق سوزاندن سوخت در کوره‌ها و دیگ‌های بخار است. اما...
قیمت : 175,000 ریال تعداد صفحات : 95

بررسی لوله های نفت و گاز و جایگزینی آنها بوسیله لوله های کام

بررسی لوله های نفت و گاز و جایگزینی آنها بوسیله لوله های کام
عنوان سمینار بررسی لوله های نفت و گاز و جایگزینی آنها بوسیله لوله های کامپوزیتی و پلیمری است. تأمین سوخت مورد نیاز برای اهداف گوناگون در مصارف صنعتی و تجاری و خانگی یکی از بزرگترین دغدغه های دولت هاست. با توجه به وجود منابع عظیم نفت و گاز در کشورمان انتقال و توزیع مناسب آن در...
قیمت : 165,000 ریال تعداد صفحات : 58

مروری بر احتراق ذرات ريز جامد

مروری بر احتراق ذرات ريز جامد
در اين فایل ابتدا به طور مختصر تاريخچه ای در مورد احتراق ذرات و تعريف برخی پارامترها بيان شده است . سپس به بررسی خصوصيات ذرات ُارگانيک و خصوصًا لايکوپوديوم و ويژگی های اشتعال آن پرداخته شده است . در فصل بعد مطالعات انجام شده روی احتراق ذرات ُارگانيک و حل معادلات مربوطه...
قیمت : 130,000 ریال تعداد صفحات : 48