حل تحلیلی احتراق ذرات ارگانیک ریز جامد

حل تحلیلی احتراق ذرات ارگانیک ریز جامد
در این فایل به بررسی حل تحلیلی احتراق ذرات ارگانیک ریز جامد پرداخته می شود و مدل های احتراق پیش مخلوط و دیفیوژن و احتراق تک ذره مورد بررسی قرار می...
قیمت : 175,000 ریال تعداد صفحات : 143

 حل تحلیلی احتراق ذرات آهن

 حل تحلیلی احتراق ذرات آهن
مکانیزم های احتراق و پیشروش شعله در ابر ذرات و مفاهیم پایه ای احتراق در محیط های فازی و ناهمگن که دینامیک حرکت ذرات و نفوذ گرما و جرم در آن ها موثر می باشد، دارای اهمیت بالایی می باشند. در مقایسه با تئوری تکامل یافته شعله های همگن گازی که پیشروی موج های احتراقی در آن ها با...
قیمت : 165,000 ریال تعداد صفحات : 105

حل تحلیلی معادلات احتراقی ابر ذرات با در نظر گرفتن اثر تشعشع

حل تحلیلی معادلات احتراقی ابر ذرات با در نظر گرفتن اثر تشعشع
در این فایل هدف تحلیل و بررسی انتقال حرارت تشعشعی بر انتشار شعله ابرذرات ارگانیک و فلزي می باشد. در راستاي این بخش از تحقیق، تأثیر پارامترهایی از قبیل شعاع ذرات، غلظت، عدد لوییس، پارامترهاي موثر تشعشع از قبیل ضریب جذب، ضریب پراکنش و شدت تشعشع و ... مورد توجه قرار گرفته...
قیمت : 165,000 ریال تعداد صفحات : 106

حل تحليلي احتراق منيزيم

حل تحليلي احتراق منيزيم
احتراق فلزات از مدت ها پيش به دليل چگالي انرژي بالايشان مورد توجه جامعه احتراق بوده است. فلزات معمولا در راکت هاي سوخت جامد بکار مي روند . در اين فایل ابتدا در مورد تحقيقات انجام شده درباره احتراق ذرات منيزيم مرور مطالب شده و به يکي از کاربردهاي آن در مورد سفر اکتشافي...
قیمت : 180,000 ریال تعداد صفحات : 114

پروژه CFD: حل جریان سیال در یک محفظه با درپوش متحرک

پروژه CFD:  حل جریان سیال در یک محفظه با درپوش متحرک
هدف  حل جریان سیال در یک محفظه با درپوش متحرک می باشد. برنامه CFD و کد مربوط با توجه به مسئله نوشته شده و حل و تحلیل انجام می...
قیمت : 135,000 ریال تعداد صفحات : 31

حل CFD مسئله یک بعدی غیر دائمی رسانش بر مبنای حجم محدود

حل CFD مسئله یک بعدی غیر دائمی رسانش بر مبنای حجم محدود
هدف حل مسئله یک بعدي غیر دائمی رسانش بر مبناي حجم محدود می باشد. بنابراین با توجه به روابط CFD و زبان برنامه نویسی فرترن کدمسئله نوشته شده و در این فایل آورده شده...
قیمت : 120,000 ریال تعداد صفحات : 5

روش buttering و کاربرد آن در جوشکاری

روش buttering و کاربرد آن در جوشکاری
روش buttering یک یا چند لایه جوش را به فلز پایه اعمال می­کند. اغلب برای اتصال فلزات غیرهمجنسی که با یکدیگر سازگار نیستند بکار می­رود و بر روی وجه یک یا هر دو فلز پایه برای آماده سازی جوش یا سطحی که بخشی از یک اتصال جوش خورده می­باشد رسوب دهی می­شود. این تکنیک همچنین ممکن است...
قیمت : 155,000 ریال تعداد صفحات : 44

زمان سوزش، سرعت پیشروی و عدم تقارن در احتراق ذرات آلومینیوم

زمان سوزش، سرعت پیشروی و عدم تقارن در احتراق ذرات آلومینیوم
هدف کلی این فایل شناخت ساختار شعله ابر ذرات آلومینیوم با استفاده از نتایج تجربی آزمایشهای متعددی که با دستگاه احتراق ذرات انجام شده است، می...
قیمت : 60,000 ریال تعداد صفحات : 19

طراحی توربین فرانسیس

طراحی توربین فرانسیس
در این پروژه با انتخاب توربین و تعیین ابعاد اصلی توربین به طراحی پروفیل پره و ابعاد پره با نرم افزار کتیا پرداخته می...
قیمت : 175,000 ریال تعداد صفحات : 28

طراحی رانر توربین فرانسیس

طراحی رانر توربین فرانسیس
در پروژه پیش رو ما قصد داریم پس از معرفی اجمالی و مختصر نیروگاه مورد نظر به چگونگی طراحی توربین نیروگاه که قلب نیروگاه می باشد، می پردازیم. علاوه بر این به خاطر اهمیت بالای رانر در یک توربین آبی توجه خود را به طراحی رانر توربین معطوف می کنیم. این گزارش در سه بخش تهیه شده است که...
قیمت : 185,000 ریال تعداد صفحات : 33