• بررسی تأثیر بکارگیری انواع مبدل های مرسوم در بازده قانون اول

 • طراحی ترمودینامیکی سیکل استرلینگ با استفاده از الگوریتم چنده

 • تجهیزات اساسی نیروگاه

 • بررسی عددی تاثیر ذرات نانو در مواد تغییر فاز دهنده در یک محف

 • افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی(fogging)

 • شبیه سازی و بهینه سازی عددی جریان تراکمپذیر در اجکتور بخار

 • بررسی لوله های نفت و گاز و جایگزینی آنها بوسیله لوله های کام

 • نانومواد

 • افزایش انتقال حرارت و مشخصه های افت فشار نانوسیال آب-دی اکسی

 • تحلیل مکانیزم انتشار شعله ذرات ریز جامد

 • حل تحلیلی احتراق ذرات ارگانیک ریز جامد

 • حل تحلیلی احتراق ذرات آهن

 • حل تحلیلی معادلات احتراقی ابر ذرات با در نظر گرفتن اثر تشعشع

 • حل تحليلي احتراق منيزيم

 • پروژه CFD: حل جریان سیال در یک محفظه با درپوش متحرک

 • حل CFD مسئله یک بعدی غیر دائمی رسانش بر مبنای حجم محدود

 • روش buttering و کاربرد آن در جوشکاری

 • زمان سوزش، سرعت پیشروی و عدم تقارن در احتراق ذرات آلومینیوم

 • طراحی توربین فرانسیس

 • طراحی رانر توربین فرانسیس

 • طراحی یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک

 • مدل رياضي احتراق ذرات ريز جامد

 • مروری بر احتراق ذرات ريز جامد

 • مفاهيم و کليات و کارهای صورت گرفته در احتراق ذرات ارگانیک

 • مقدمه ای بر احتراق ذرات

 • مقدمه ای بر منطق فازی

 • نمک زدایی خورشیدی آب دریا

 • نمک زدایی خورشیدی (solar still)